Πρωτοπόρα και ολοκληρωμένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση

Την αναγκαιότητα η Κυβέρνηση να αποδεχθεί συνολικά, όχι αποσπασματικά, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ειδικά για τη golden visa και γενικότερα για τη στεγαστική κρίση, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, ανέδειξε ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών, Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη δευτερολογία του ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της δευτερολογίας:

 «Η Τροπολογία για τη golden visa και τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί μια εξέλιξη που έχει προκληθεί ξεκάθαρα από την κλιμακούμενη πίεση του ΠΑΣΟΚ με Επικεφαλής το Νίκο Ανδρουλάκη, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τα Πρακτικά της Επίκαιρης Ερώτησης που είχε καταθέσει προς τον  Πρωθυπουργό.

Έχουμε επεξεργαστεί ένα συνολικό πλαίσιο για τη στεγαστική κρίση, με το Νίκο Ανδρουλάκη, ήδη τρία χρόνια πριν, να θέτει με έμφαση και ένταση την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός προγράμματος κοινωνικής κατοικίας για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ένα χρόνο μετά, τέλη 2022, στο πολιτικό μας πρόγραμμα για τις εκλογές που διεξήχθησαν τελικά το 2023, προτάξαμε ως κεντρικό ζήτημα της οικονομικής μας πρότασης το σταμάτημα του αφελληνισμού της οικονομίας, μέρος μόνο του οποίου προκαλείται από τη golden visa, καθώς πηγάζει από ένα ευρύτερο πλαίσιο, με πολλές εμφανιζόμενες ως άμεσες ξένες επενδύσεις, στις οποίες η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει απλός θεατής. Στο πρόγραμμά μας, επίσης, συμπεριλάβαμε από τότε το ζήτημα του υπερτουρισμού, τονίζοντας ότι πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός με τον πρωτογενή τομέα και να λάβει ηπιότερα, πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, υπογραμμίσαμε τον ορατό κίνδυνο από την ανεξέλεγκτη υπερδόμηση στο νησιωτικό χώρο και γενικότερα στις τουριστικές περιοχές. Προτείναμε χαρακτηριστικά αειφορίας για τον τουρισμό, με αποτροπή της δημιουργίας έρημων περιοχών το χειμώνα, που κατακλύζονται το καλοκαίρι.

Όλα αυτά κλιμακώθηκαν στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, με την Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στεγαστική κρίση. Το επιπλέον στοιχείο που πρόσθεσε τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο ενεργός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως συμβαίνει σε σύγχρονα κράτη, ακριβώς γιατί οι Ο.Τ.Α. διαθέτουν εκ του σύνεγγυς επιτόπια γνώση των διαφοροποιήσεων από γειτονιά σε γειτονιά. 

Η Τροπολογία της Κυβέρνησης απέχει πολύ από το συνολικό πλαίσιό μας, αφορά αποσπασματικά τη golden visa και τη σύνδεσή της με βραχυχρόνια μίσθωση. Με βάση το συνολικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που προανέφερα, τη διαφορετική οπτική μας για την ανάπτυξη της Χώρας, για τη golden visa έχουμε ζητήσει κατάργηση ή έστω μερική αναστολή της για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αναπτυχθούν όλες αυτές οι πολιτικές που προτείνουμε.

Παρά ταύτα, εξαντλώντας κάθε περιθώριο συναίνεσης, στηρίζουμε και ψηφίζουμε την Τροπολογία, διότι θέτει μια – μικρή έστω – ανάσχεση στις κατακλυσμιαίες συνέπειες της golden visa. Επισημαίνουμε, όμως, ότι θα έπρεπε να αποδεχτείτε ολόκληρη την Τροπολογία που καταθέσαμε. Ο νησιωτικός χώρος, ιδίως οι Κυκλάδες, μένει απροστάτευτος. Δεν υποτιμούμε την αύξηση του ποσού, αλλά “κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου” για όλους τους νησιωτικούς Δήμους που αφήνετε εκτός του πεδίου εφαρμογής.

Υπενθυμίζω μόνο δύο ενδεικτικά παραδείγματα από τη διαχρονική, ολοκληρωμένη, πολιτική στάση μας. Στο φορολογικό Νομοσχέδιο είχατε αποδεχθεί αντίστοιχη παρέμβασή μας για τα νησιά. Ομοίως, στο Νομοσχέδιο για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κρατήσαμε σθεναρά αρνητική στάση, προειδοποιώντας για τις επερχόμενες επιπτώσεις στις τουριστικές περιοχές, πρωτίστως στα νησιά και κυρίως στις Κυκλάδες που δέχονται αναμφίβολα το μεγαλύτερο βάρος.

 Θα συνεχίσουμε με συνέπεια αυτήν την προσπάθεια, γιατί το ενδιαφέρον μας για τη στεγαστική κρίση και τα νησιά μας, δεν είναι ούτε αποσπασματικό ούτε επικοινωνιακό. Αντιθέτως, προκύπτει με ειλικρίνεια από την πεποίθησή μας ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος αειφορίας, που μπορεί πραγματικά να αλλάξει όλο το μοντέλο ανάπτυξης, σε τελική δε ανάλυση να διασφαλίσει υγιή έσοδα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με καλύτερα αποτελέσματα».