Καλούμε τις τράπεζες στη Βουλή για την κλειστή στρόφιγγα ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Τα στοιχεία της Έκθεσης του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που αποκαλύπτουν ότι η παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες παραμένει “κλειδωμένη”, παρά την απαλλαγή τους από τα “κόκκινα” δάνεια, ανέδειξε ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της «Επιτροπής απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους & ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους», αντικείμενο της οποίας υπήρξε η ενημέρωση του Κοινοβουλίου από το Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, κ. Τσουκαλά, επί της Έκθεσης για το Γ΄ τρίμηνο του 2023.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής εστίασε συνδυαστικά στις ενότητες «τραπεζικός τομέας και ρευστότητα» και «μη εξυπηρετούμενα δάνεια» στις σελίδες 20-22 της Έκθεσης, υπογραμμίζοντας τα εξής δεδομένα:

– «O συνολικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα ακολούθησε καθοδική πορεία την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2023. (…) Τα ακαθάριστα νέα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκαν (από 15.014 εκατ. ευρώ σε 12.674 εκατ.), ενώ τα ακαθάριστα νέα δάνεια (στεγαστικά, ελεύθεροι επαγγελματίες) μειώθηκαν από 1.323 εκατ. ευρώ σε 1.213 εκατ.».

Το ίδιο διάστημα, «οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 σε 12,1 δισ., μειωμένα κατά 3,0 δισ. συγκριτικά με το τέλος Σεπτεμβρίου 2022 (…) η ονομαστική αξία των δανείων που μεταβιβάστηκαν στις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στα 71,2 δισ.».

Παράλληλα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι «αυξημένες κατά 6,2 δισ. (3,3%) σε ετήσια βάση».

«Εγείρεται μείζον ζήτημα από το γεγονός ότι, παρά την εκκαθάριση των τραπεζών από τα “κόκκινα” δάνεια λόγω εκχώρησής τους στα funds, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή των πολιτών, και ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν, δεν υπάρχει βελτίωση της παρεχόμενης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία», τόνισε με έμφαση.

Υπό αυτά τα δεδομένα, επανέφερε την πρόταση «να διεξαχθεί ειδική κοινοβουλευτική συνεδρίαση, με συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδας και του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπου είναι απαραίτητο άμεσα να συζητήσουμε όλα τα σχετικά θέματα».