Επιτροπή Οικονομικών-Κρατικός Προϋπολογισμός για το Δ΄ τρίμηνο του 2023

Κατά τη συνεδρίαση της «Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους», με θέμα την ενημέρωση του Κοινοβουλίου από το Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, κ. Ι. Τσουκαλά, επί της Έκθεσης για το Δ΄ τρίμηνο του 2023.