Ολομέλεια-συζήτηση επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας για το φλέγον ζήτημα των Δημόσιων Πανεπιστημίων

7-3-2024 Στην Ολομέλεια για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις»