Ολομέλεια- συζήτηση 4η επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομίας για τη φοροδιαφυγή

6-12-2023 Πρωτολογία στην Ολομέλεια της Βουλής, ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις»