4η συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

27-11-2023 Στην 4 η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ως Ειδικός Αγορητής για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.