Επιτροπής Οικονομικών-2η συνεδρίαση επί του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2024

24-10-2023 Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με αντικείμενο την ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος προϋπολογισμού και τη σταδιακή μετάβαση σε προϋπολογισμό επιδόσεων