Επιτροπή Οικονομικών-Ειδικός αγοριτής Νομοσχεδίου σχετικά με την Ενίσχυση του εισοδήματος

21-7-2023 Στην 1η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»