Επιτροπή Οικονομικών-2η συνεδρίαση επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομίας για τη δημόσια περιουσία στις παραθαλάσσιες περιοχές

21-2-2024 Στη 2η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»