Ολομέλεια-Δευτερολογία-συζήτηση επί του Νομοσχέδιου του Υπ. Οικονομίας για Φορολογικές διαδικασίες

Η δευτερολογία μου στην Ολομέλεια της Βουλής, ως Ειδικός Αγορητής για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»