Ολομέλεια-Νομοσχέδιο Υπ. Επικράτειας σχετικά με την ισότητα στον πολιτικό γάμο

15-2-2024 Στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Επικρατείας «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις»