Επιτροπή Απολογισμού-Δευτερολογία-Ενημέρωση εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 2023

15-2-2024 Δευτερολογία στην Επιτροπή “απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους”, με θέμα την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της κατά τα οικονομικά έτη 2022 – 2023