Ολομέλεια-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024