Επιτροπή Απολογισμού-Ενημέρωση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του 2023

14-2-2024 Στην Επιτροπή “απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους”, με θέμα την ενημέρωση από το Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επί της Έκθεσης για το Γ’ τρίμηνο του 2023