Επιτροπή Οικονομικών-επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομίας σχετικά με τη φορολόγηση πολυεθνικών και εγχώριων ομίλων

13-3-2024 Στην 1η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις»