Ολομέλειαεπί του Νομοσχεδίου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την αγροτική αναβάθμιση

13-2-2024 Στην Ολομέλεια, επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις»