Ολομέλεια-Ειδικός Αγορητής για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024