Επιτροπή Οικονομικών-συζήτηση επί του Νομοσχέδιου του Υπ. Οικονομίας για Φορολογικές διαδικασίες

Στην 1η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ως Ειδικός Αγορητής για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»