Επιτροπή Οικονομικών επί του νομοσχεδίου Υπ. Οικονομικών για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλων επείγουσων διατάξεων

11-12-2023 Στην 1η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»