Ολομέλεια-επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,Για την ενίσχυση της εργασίας

22-9-2023 Στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»