Ολομέλεια συζήτηση επί νομοσχεδίου Υπ. Υγείας, ΕΦΚΑ-ΕΚΑΒ

27-7-2023 Στην Ολομέλεια επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)” (A΄ 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας” (Α΄ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις»