Επιτροπή Δημ. Επιχειρήσεων-Συζήτηση σχεδίου Πράσινο Τμαείο

1-9-2023 Στην «Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», με αντικείμενο την ακρόαση του προτεινομένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και τη διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.