Ολομέλεια-Πρωτολογία ως ειδικός αγοριτής για την Ενίσχυση του εισοδήματος

26-7-2023 Πρωτολογία στην Ολομέλεια της Βουλής, ως Ειδικός Αγορητής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας -Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»