Καταψηφίζουμε την Τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Η δευτερολογία μου στην Ολομέλεια, ως Ειδικός Αγορητής του ΠΑΣΟΚ, για την καταψήφιση της Τροπολογίας για τη ΛΑΡΚΟ και της Τροπολογίας για την απιστία τραπεζικών στελεχών.Η δευτερολογία μου στην Ολομέλεια, ως Ειδικός Αγορητής του ΠΑΣΟΚ, για την καταψήφιση της Τροπολογίας για τη ΛΑΡΚΟ και της Τροπολογίας για την απιστία τραπεζικών στελεχών.