Κάθετα αντίθετοι στην Τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Τοποθέτησή μου, ως Ειδικός Αγορητής του ΠΑΣΟΚ, στην 4η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί της Τροπολογίας της Κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ και επί του Νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».