Η Κυβέρνηση να δεχτεί την Τροπολογία μας για τους οικισμούς – “φαντάσματα” της Δυτικής Μακεδονίας

Σε κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή προχωρά ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Πάρις Κουκουλόπουλος, καθώς η Κυβέρνηση έχει ξεχάσει και δεν έχει δώσει παράταση για το 2024 στην ειδική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ που ισχύει εδώ και χρόνια για τα ακίνητα σε συγκεκριμένους οικισμούς – “φαντάσματα” των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών, που είναι σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε μετεγκατάσταση ή πολεοδομικά ανενεργοί.

Συγκεκριμένα, καταθέτει την Τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, το οποίο εισάγεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς είναι ο Ειδικός Αγορητής για το Νομοσχέδιο, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, με την Τροπολογία προστίθεται και το έτος 2024 στην παράγραφο 7Α του άρθρου 3 του ν.4223/2013, που έχει διαδοχικά διαμορφωθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις το 2021, το 2022 και το 2023.

Η παράταση, εάν η Ν.Δ. την κάνει δεκτή και δεν την αρνηθεί, αφορά τις περιοχές που ήδη περιλαμβάνονταν στο άρθρο τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα:

– Τα ακίνητα εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού, που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ.

– Τα ακίνητα των εξής οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ.: Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης,

– Τα ακίνητα, βάσει της υπ’ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών: Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Π.Ε. Γρεβενών.

«Η παράταση για το 2024 είναι αναγκαία, δεδομένου ότι παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν αρθεί τα πραγματικά περιστατικά που επέβαλαν τη θέσπισή της για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Οι λόγοι διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων, ο ανενεργός χαρακτήρας οικισμών και η απόφαση μετεγκατάστασης, αντιστοίχως ανά περίπτωση, καθιστούν αυτονόητη και απαραίτητη την απαλλαγή κατ’ ελάχιστον για το 2024, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τη σημασία εφαρμογής της ρήτρας δίκαιης μετάβασης προς στήριξη πληττόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας» υπογραμμίζει ο Π. Κουκουλόπουλος στην Αιτιολογική Έκθεση της ρύθμισης.

Τώρα πια είναι στο χέρι του Υπουργού κ. Χατζηδάκη να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη συγκεκριμένη  Τροπολογία.