Ερωτήματα της Ένωσης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΕΕΠΕ)

Προς:

– Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Ερωτήματα της Ένωσης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΕΕΠΕ)»

κ. Υπουργέ,

Σας καταθέτω, ως Αναφορά, την από 31 Μαΐου 2024 Επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΕΕΠΕ), με θέμα «αναζήτηση απαντήσεων στη διασύνδεση ERP-POS και η περίπτωση των B2B».

Στην Επιστολή τίθενται εννέα συγκεκριμένα ερωτήματα, ως εξής:

  1. «Μπορεί κάποιος να έχει ένα EFT-POS κλειδωμένο πληκτρολόγιο και διασυνδεδεμένο π.χ. με την Ταμειακή και ένα 2ο EFT-POS ξεκλείδωτο για τις Χονδρικές Πωλήσεις που κάνει από ERP; Η «Προείσπραξη» που μπήκε στις Ταμειακές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Χονδρική; (Τιμολόγια που εκδίδονται από ERP) Αν όχι, πρέπει να γίνει διασύνδεση του ERP με EFT-POS;
  2. Θα διασυνδεθεί μελλοντικά και η Χονδρική (B2B) με EFT-POS (θα κλειδώσουν όλα τα  πληκτρολόγια EFT-POS); Αν ναι, πότε θα γίνει;
  3. Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2B μέσω Παρόχου θα γίνει υποχρεωτική από την 1/1/2025; Αν ναι, γιατί δεν έχετε δημιουργήσει ήδη Δημόσιο Πάροχο; Γνωρίζετε ότι χωρίς Δημόσιο Πάροχο το κόστος έκδοσης παραστατικών αυξάνεται κατακόρυφα; Εχετε ενημερώσει τους επαγγελματίες;
  4. Θα απλοποιηθεί η Α.1155/2023 ώστε να μην απαιτείται Πάροχος ή ΦΗΜΑΣ για να διευκολυνθεί η Χονδρική (B2B) των ERP σε περίπτωση που κλειδώσουν και τα EFT-POS για την Χονδρική;
  5. Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1002/2014 και έχουν επιλέξει πάροχο για B2B/B2G υποχρεούνται σε διασύνδεση EFT-POS; Επίσης η επιλογή παρόχου για αυτό το είδος επιχειρήσεων συμπαρασύρει και το B2C (Λιανική);
  6. Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1002/2014 και δεν έχουν ΦΗΜ, υποχρεούνται ή θα υποχρεούνται στο μέλλον στην διασύνδεση των ERP τους με τα EFT-POS;
  7. Αν γίνει υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση την 01/01/2025, οι ΦΗΜΑΣ θα “αχρηστευτούν”;
  8. Μπορεί να συνδυαστεί ΦΗΜΑΣ για Λιανική/B2C και Πάροχος για B2B/B2G; Σε έναν τέτοιο συνδυασμό, το ERP θα διασυνδεθεί μέσω ΦΗΜ με το EFT-POS και θα πρέπει ανεβάζει τα δεδομένα στο MyDATA μέσω Παρόχου. Είναι εφικτό και υποστηρίζεται από τους Παρόχους κάτι τέτοιο;
  9. Ο βασικός πυλώνας στην Ασφάλεια της Πληροφορίας είναι η “Διαθεσιμότητα αυτής – Availability”. Αυτός καταρρίπτεται καθημερινά από μηνύματα λάθους στην πλατφόρμα myDATA. Πώς σκέφτεται να επιλύσει η ΑΑΔΕ το πρόβλημα αυτό;»   

Δεδομένου ότι, όπως τονίζεται στην Επιστολή, «το 97% της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική σημασία της αποσαφήνισης των εν λόγω τεχνικών ζητημάτων για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς στην καθημερινότητα, παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη Επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΕΕΠΕ), και ενημερώσετε τη Βουλή για τις απαντήσεις σε κάθε ένα από τα ερωτήματα που τίθενται με αυτήν.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Πάρις